Aby lepiej słuchać, pytać i mówić.
 
"Usprawnienie Indywidualnej Komunikacji Interpersonalnej"

1. Najczęstsze błędy i nieporozumienia komunikacyjne (filtrowanie, wybiórcze postrzeganie, przeciążenia informacyjne, emocje, język, lęk przed komunikacją)

2. Techniki Komunikacyjne przydatne na co dzień w pracy

A. Techniki aktywnego słuchania (parafraza, podsumowanie, klaryfikacja, przeformułowanie)

B. Techniki budowania dobrej atmosfery (dowartościowanie, odzwierciedlenie, budowanie klimatu napięcia i porozumienia)

C. Techniki kierowania przebiegiem rozmowy (wyciąganie, kierowanie z treści na proces)

3. Uświadomienie swoich mocnych stron komunikacji niewerbalnej

4. Kreatywna krytyka (bądź konkretny, zaproponuj rozwiązanie, zrób to twarzą w twarz, pokaż empatię)

5. Konstruktywne pochwały - nauka wyrażania uznania

6. 10 Sposobów aby odbyć lepszą rozmowę wg C. Headlee

7.  Zadanie Pytań jako narzędzie zarządzania

8. Dlaczego warto zadawać pytania?

9. Rodzaje pytań (otwarte, zamknięte, testujące problem, testujące rzeczywistość, hipotetyczne, wyjaśniające, informacyjne, o uzasadnienie, stymulujące)

10. Trening sztuki zadawania pytań

11. Budowanie Kultury Organizacyjnej opartej na zadawaniu pytań

 

Czas trwania modułu: 4 godziny

 
 
Sprawdź nasze inne warsztaty: