Chcesz tego czy nie, ale jesteś negocjatorem.
 
"Sztuka negocjacji integracyjnych w biznesie"

1. Czy zawsze podejmować negocjacje?

2. Wprowadzenie do Zasad Harwardzkiej Szkoły Negocjacji. Różnica pomiędzy negocjacjami pozycyjnymi a otwartymi nastawionymi na interesy

A. Umiejętność oddzielenia ludzi od problemu

B. Umiejętność koncentracji na interesach, a nie stanowiskach

C. Umiejętność opracowania wariantów dających korzyści obu stronom

D. Ćwiczenie domagania się stosowania obiektywnych kryteriów

3. Negocjacje przełamujące i strategie przełamania

A. Umiejętność kontrolowania własnego zachowania

B. Umiejętność stworzenia korzystnego klimatu negocjacji

C. Umiejętność zmiany gry i wyjścia z okopów

D. Umiejętność wciągnięcia strony w tworzenie porozumienia

E. Umiejętność przełamywania gier siłowych

4. Teoria gier a negocjacje

5. Perfekcyjne frazy w dialogu

A. Z trudnymi współpracownikami

B. Z trudnymi przełożonymi

C. Z trudnymi podwładnymi

D. Z trudnymi klientami

E. Z trudnymi dostawcami i pracownikami innych działów

6. 75 skutecznych strategii unikania i rozwiązywania sporu

 

Czas trwania modułu: 4 godziny

 
 
Sprawdź nasze inne warsztaty: