Budowanie zespołu odpornego na konflikt.
 
Program warsztatu

1. Analiza stylów radzenia sobie z konfliktem

2. Analiza spójności celów, ról, wartości i norm w zespole

3. Analiza Zaufania, Poczucia Bezpieczeństwa, Stosunku do konfliktu, Integracji oraz inteligencji emocjonalnej w zespole

4. Analiza myślenia refleksyjnego, reagowania opóźnieniem, wyrażania emocji, słuchania aktywnego

5. Źródła konfliktów oraz pozytywny/transformatywny/funkcjonalny rodzaj konfliktu

6. Model Porozumienia Bez Przemocy (Kiedy widzę... To czuję... Bo potrzebuję… Więc proszę...)

7. Język Działań Pozytywnych

A. Przyczyna czy bodziec

B. Ćwiczenie wyrażania uczuć

C. Ćwiczenie formułowania próśb o konkretne i pozytywne działanie

D. Wyrażanie obserwacji zamiast interpretacji

E. Techniki empatyzacji

F. Tłumaczenie wypowiedzi zagrażających relacji i kontaktom

8. Wprowadzenie do Mediacji i roli Mediatora

A. Istota mediacji

B. Rodzaje mediacji

C. Podstawowe zasady mediacji

D. Podstawowe techniki Mediacyjne

E. Model Brief Mediation

 

Czas trwania modułu: 4 godziny

 
 
Sprawdź nasze inne warsztaty: