fotka1.jpg
Jak łączymy baśniowość z praktyczną psychoedukacją?

Gałęziaki są iście baśniowe, bo… nie pozbawiamy czytelników wiary w również te zupełnie irracjonalne sploty okoliczności w życiu. Możemy zdradzić, że pojawiają się w nich czasem Wróżki- jednak to nie czarodziejska różdżka, a raczej współpraca z nimi, własna aktywność i motywacja do działania mogą zdziałać cuda. Magią jest to, jak mieszanka wiary w siebie, nadziei, chęci do działania, determinacji i pozytywnego nastawienia prowadzi do pomyślnego zakończenia wydarzeń. Balansując na krawędzi irracjonalności i racjonalności, baśniowości i realności, chcemy przekazać istotne treści oraz uniwersalne prawdy, które z Leśnej Krainy można przenieść do rzeczywistego świata.

 
Muzyczna nauka komunikacji

Muzyka do Gałęziaków stanowi przemyślaną kompozycje wykonywaną na żywo przy wykorzystaniu olbrzymiej palety instrumentów i fascynujących brzmień. W rezultacie, świat rytmu i melodii zapoznaje słuchaczy ze światem emocji bohaterów a jej arteterapeutyczne oddziaływanie polega na wspieraniu rozwoju inteligencji emocjonalnej dziecka. Grając na żywo, pobudzamy również kreatywne, abstrakcyjne myślenie, twórcze działania oraz wyobraźnię. Sferę poznawczą dziecka stymulujemy poprzez tworzenie pamięciowych skojarzeń pomiędzy emocją, a odpowiadającą jej barwą muzyczną.

Dodatkowo, warsztatowa część polegająca na wspólnym muzykowaniu z dziećmi rozwija ich kompetencje społeczne oraz uświadamia, że rytm i melodia są uniwersalnym językiem emocji pozwalającym nawiązać relację z każdym.

Dzięki synchronizacji muzycznej uczestnicy poczują, na czym polega harmonijna współpraca. Przekonają się, jak ważne jest słuchanie I szanowanie siebie nawzajem. Docenia swój własny wkład w grupę, poczucia się jej ważną i wartościową częścią.

Muzyczną cześć łączymy również ze świadomym ruchem, tak aby  świat emocji połączyć z ich umiejscowieniem w ciele, postawą ciała oraz sposobem poruszania się.

 
Wiktor+-+Children+Classes.jpg
 
Czym właściwie jest baśń terapeutyczno - psychoedukacyjna?

Na pewno pamiętacie te szczególne momenty z dzieciństwa, gdy czytane bajki wyzwalały prawdziwe, silne emocje, a losy bohaterów stawały się Wam prawie tak bliskie, jak Wasze własne. Literatura pełni przecież funkcję terapeutyczną - chociażby przez to, że jest odzwierciedleniem rzeczywistości, umożliwia identyfikację z bohaterami, przeżywanie autentycznych emocji podczas czytania, co wpływa na naszą sferę poznawczą i emocjonalną.     

Podobnie jest w baśniach psychoedukacyjnych - z tą jednak różnicą, że są one napisane specjalnie z myślą o danych sytuacjach i emocjach, z którymi dziecko musi sobie poradzić.

Mają ściśle określone zadania i niosą pomoc dzieciom doświadczającym problemów emocjonalnych, bądź mają je do danych sytuacji przygotować. Przedstawiają również czytelnikowi sposoby wyjaśniania konkretnych, trudnych emocjonalnie sytuacji.

Pomagają w nazwaniu emocji, wskazują na istotę wsparcia społecznego, stymulują do pozytywnego myślenia ukierunkowanego na działanie, bycie sprawcą działania we własnym życiu, odwagę w kroczeniu przez życie i znajdowaniu rozwiązań w trudnych sytuacjach.

Rozwijają sferę poznawczą dziecka, poprzez konstruowanie pozytywnych przekonań o sobie, możliwości własnego wpływu na wydarzenia i na ich spostrzeganie. Pozwalają na lepsze zrozumienie siebie, świata i innych; na zmierzenie się ze swoimi problemami, ich zrozumienie interpretację, a wreszcie zdystansowanie się do nich. Umożliwiają konstruowanie wiedzy o sobie i o świecie.

26735268_1926204197407685_1807138997_o.jpg
 
26772107_1926204160741022_283509815_o.jpg
Z myślą o kim i dlaczego powstały „Gałęziaki”?

Odwołując się do wiedzy z zakresu psychologii rozwoju człowieka, własnych przemyśleń i obserwacji oraz przy pomocy wyobraźni, powstało kilka Gałęziaków. Reprezentują one różne, charakterystyczne typy dzieci, a poruszana tematyka dotyczy:

•     relacji z samym sobą,

•     relacji z rówieśnikami,

•     poczuciem odmienności i nieprzystosowania,

•     radzeniem sobie ze stresem,

•     niskim poczuciem własnej wartości, brakiem wiary w siebie i we własne możliwości.

Gałęziaki są napisane z myślą o tym, z czym spotykają się dzieci w wieku szkolnym, z jakimi sytuacjami i przeżyciami mają po raz pierwszy do czynienia. Bohaterowie opisują swoje przeżycia i nazywają swoje emocje, a spotykane postaci pomagają im w zrozumieniu siebie oraz innych. Jedne z nich wzbudzają zaufanie i poczucie bezpieczeństwa, zachęcając do szczerości i zwierzeń, inne natomiast z dużą dozą poczucia humoru uczą budowania zdrowego dystansu do samego siebie i do życia. Gałęziaki naprzemiennie poruszają, bawią, intrygują, zaskakują.

Cykl bajek Gałęziaki pokazuje, jak dużo zależy od nas samych i naszej własnej interpretacji wydarzeń; uczą pozytywnego przewartościowywania doświadczeń. Zachęcają do tego, aby szukać w sobie potencjału, pokonywać własne słabości, śmiało kroczyć przez życie i wyciągać konstruktywne wnioski z każdej sytuacji.

 
Jakie wyzwania stoją przed Waszymi Gałęziakami?

W wieku wczesnoszkolnym najważniejsze, najbardziej wpływające na obraz samego siebie i samoocenę, jest wykształcenie poczucia kompetencji, wiary w siebie i swoje umiejętności. Wiek ten stawia dzieciom szereg wyzwań w postaci nowych obowiązków, odnalezienia się w grupie rówieśniczej, realizowania roli kolegi i ucznia.

To okres rozwijającej się samodzielności, kontroli nad własnym zachowaniem i działaniami, próbowania swych sił, społecznego dopasowywania się do reguł współdziałania. Rozwijająca się świadomość siebie samego w otaczającym świecie społecznym skłania również do porównań, rozpatrywania swojej osoby w kontekście grupy i swojego w niej miejsca, oraz weryfikacji własnych umiejętności, prób, sukcesów, porażek.

To, jak wygląda rzeczywistość jest wynikiem tego, w jaki sposób dziecko samo na nią patrzy przez własny pryzmat, jaki bierze udział w jej formowaniu, poprzez kreowanie siebie i śmiałość w dążeniu do celu. Do tej śmiałości oraz budowania pozytywnego obrazu siebie i świata chcemy zachęcać poprzez losy Gałęziaków. Muzyczna interpretacja bohaterów pomaga natomiast lepiej poczuć i zrozumieć naturę emocji, ich wpływ na samopoczucie i ciało. Rozwija inteligencję emocjonalną oraz abstrakcyjne myślenie.

Zależy nam na tym, aby dorośli przekonali się, jak w atrakcyjny dla obydwu stron sposób można spędzić razem czas, nawiązując przy tym wartościowy i potrzebny dialog poprzez wyobraźnię. Często ciężko jest ubrać w słowa świat własnych, wewnętrznych przeżyć- tym bardziej, kiedy jest się dzieckiem, które dopiero uczy się rozpoznawać i nazywać emocje. Nasze warsztaty pozwalają na tłumaczenie dzieciom świata w rozwijający ich wyobraźnię i słownictwo sposób.

 
Przykładowy program Warsztatów dla dzieci w wieku wczesnoszkolnym.
Czas trwania warsztatu: 2 - 4h

Usłysz baśń… (30-40min)

Uczestnicy wysłuchają „Gałęziaki” - zarówno treść bajki, jak i jej muzyczną interpretację. Co lub kto zmieni sposób w jaki Hektor postrzega siebie i otaczający go świat? Jaki istotny wniosek zakwitnie na jego gałązce?

(Hej, słyszycie? Hektor do ucha szeleści, że zarówno słowa jak i muzyka niosą tu istotne treści…)

 

Jak brzmią emocje? (40min)

Zinterpretujemy perypetie i emocje bohaterów poprzez zgadywankę muzyczną. Jaką melodią jest bohater i jaką przechodzi przemianę? Jak się czuje, w jaki sposób się porusza? Jak brzmią smutek i radość? Skąd się biorą? Jak pokazać je ruchem, postawą ciała, tonem głosu? Gdzie odczuwamy je w ciele?  Jaki mają kolor i kształt? Czy można sobie jakoś z nimi poradzić?

Chcemy nauczyć dzieci rozmawiać o emocjach, rozpoznawać je w ciele, poznać przyczyny ich pojawiania się zarówno u siebie, jak i innych. Zrozumienie ciągu przyczynowo-skutkowego dotyczącego pojawiania się i oddziaływania emocji na nasze relacje z samym sobą i z innymi może skutecznie pomóc dzieciom w kontrolowaniu własnych, często niezrozumiałych, stanów. Przyczyni się również do rozwoju empatii, inteligencji społecznej i emocjonalnej.

 

Przerwa (15min)

 

Zostań leśnym muzykiem!  (40 min)

Czyli totalne szaleństwo z instrumentami, które… zbudujemy sami! Każdy uczestnik stanie się muzykiem tworzącym Leśną Krainę. Dzieci będą imitować dźwięki lasu, zwierząt, natury- zarówno wspólnie, jak i w grupach. Prowadząc dialog leśnych istot, ustalimy zasady takie jak: co jest ważne, gdy chcemy wspólnie grać i rozmawiać? Kiedy najlepiej nam się gra? Zabawa będzie tu przeplatana z edukacją społeczną, nauką komunikacji, odpowiedniego wyrażania siebie przy jednoczesnej umiejętności słuchania innych.
To czasem tak trudne słyszeć własną melodię, gdy każdy obok wygrywa swoją… Ale to dzięki współpracy, koncentracji i chęciom możemy razem stworzyć piękną, zgraną orkiestrę, prawda?

Zależy nam na tym, aby każde dziecko poczuło się równie ważnym, wartościowym i niepowtarzalnym elementem muzycznym, które współtworzy wspólne dzieło z innymi dziećmi. Nawiążemy do głównego wniosku, dotyczącego różnorodności- każdy z nas ma własną melodię i niepowtarzalny dźwięk. Chcemy uwrażliwiać na to, że to dzięki wyjątkowości każdego z nas powstają najpiękniejsze, wspólne melodie. Uczymy bycia częścią zespołu, przy jednoczesnym zachowaniu własnej indywidualności.

 

Rysuję tak, jak czuję! (30-40 min)

Uczestnicy dostaną za zadanie narysować dwóch głównych bohaterów. Przy akompaniamencie muzyki uwrażliwiającej na dane stany emocjonalne, wspólnie zastanowią się nad tym, czy znają kogoś, kto jest podobny do Gałęziaka Hektora? Jakimi słowami można pomóc takim rówieśnikom? A może pomogłoby w tym narysowanie drugiego bohatera- Meszka Leszka- który trzyma w zanadrzu na tyle zdrowego dystansu, optymizmu i mądrości, że może się tym podzielić? Co sprawia, że czujemy się przy nim tak dobrze? Czy chcielibyśmy mieć takiego przyjaciela? Jak możemy brać przykład z Meszka Leszka?

Wskażemy na różnice pomiędzy smutkiem (wraz z brakiem wiary w siebie, poczuciem odizolowania, osamotnienia), a radością (pełnej zdrowego dystansu do siebie, doceniania swojej wyjątkowości, niepowtarzalnych cech). Niczym leśni detektywi dostrzeżemy różnice w postawie ciała, sposobie poruszania się i mówienia oraz odczuciach w ciele związanych z przeżywaniem określonych emocji.

 

Niepowtarzalne Gałązki (50 min)

Twórcze, integrujące, pomagające w budowaniu pozytywnej samooceny zadanie dla małych i dużych uczestników. Każde dziecko poczuje się prawdziwym, niepowtarzalnym Gałęziakiem! Możemy zdradzić jedynie tyle, że pojawią się: listki, gałęzie prosto z lasu, kolorowe wstążki, dużo potrzebnych słów i pełnych samozadowolenia uśmiechów.

Drzewo.jpg